当前位置: 首页 >> 盧羣 >> 淮西席上醉歌

淮西席上醉歌

淮西席上醉歌
作者: 盧羣
朝代:
淮西席上醉歌
拼音:
['huai', 'xi', 'xi', 'shang', 'zui', 'ge']
祥瑞不在鳳凰麒麟,太平須得邊將忠臣 。
['xiang', 'rui', 'bu', 'zai', 'feng', 'huang', 'qi', 'lin', 'tai', 'ping', 'xu', 'de', 'bian', 'jiang', 'zhong', 'chen']

衛霍真誠奉主,貔虎十萬一身 。
['wei', 'huo', 'zhen', 'cheng', 'feng', 'zhu', 'pi', 'hu', 'shi', 'wan', 'yi', 'shen']

江河潛注息浪,蠻貊款塞無塵 。
['jiang', 'he', 'qian', 'zhu', 'xi', 'lang', 'man', 'mo', 'kuan', 'sai', 'wu', 'chen']

但得百寮師長肝膽,不用三軍羅綺金銀 。
['dan', 'de', 'bai', 'liao', 'shi', 'zhang', 'gan', 'dan', 'bu', 'yong', 'san', 'jun', 'luo', 'qi', 'jin', 'yin']


简体:
淮西席上醉歌
祥瑞不在凤凰麒麟,太平须得边将忠臣 。
卫霍真诚奉主,貔虎十万一身 。
江河潜注息浪,蛮貊款塞无尘 。
但得百寮师长肝胆,不用三军罗绮金银 。