当前位置: 首页 >> 竇參 >> 湖上閑居

湖上閑居

湖上閑居
作者: 竇參
朝代:
湖上閑居
拼音:
['hu', 'shang', 'xian', 'ju']
避影將息陰,自然知音稀 。
['bi', 'ying', 'jiang', 'xi', 'yin', 'zi', 'ran', 'zhi', 'yin', 'xi']

向來深林中,偶亦有所窺 。
['xiang', 'lai', 'shen', 'lin', 'zhong', 'ou', 'yi', 'you', 'suo', 'kui']

飛鳥口銜食,引雛上高枝 。
['fei', 'niao', 'kou', 'xian', 'shi', 'yin', 'chu', 'shang', 'gao', 'zhi']

高枝但各有,安知宜不宜 。
['gao', 'zhi', 'dan', 'ge', 'you', 'an', 'zhi', 'yi', 'bu', 'yi']

止止復何云,物情何自私 。
['zhi', 'zhi', 'fu', 'he', 'yun', 'wu', 'qing', 'he', 'zi', 'si']


简体:
湖上闲居
避影将息阴,自然知音稀 。
向来深林中,偶亦有所窥 。
飞鸟口衔食,引雏上高枝 。
高枝但各有,安知宜不宜 。
止止复何云,物情何自私 。