当前位置: 首页 >> 韋渠牟 >> 贈竇五判官

贈竇五判官

贈竇五判官
作者: 韋渠牟
朝代:
贈竇五判官
拼音:
['zeng', 'dou', 'wu', 'pan', 'guan']
故舊相逢三兩家,愛君兄弟有聲華 。
['gu', 'jiu', 'xiang', 'feng', 'san', 'liang', 'jia', 'ai', 'jun', 'xiong', 'di', 'you', 'sheng', 'hua']

文輝錦綵珠垂露,逸興江天綺散霞 。
['wen', 'hui', 'jin', 'cai', 'zhu', 'chui', 'lu', 'yi', 'xing', 'jiang', 'tian', 'qi', 'san', 'xia']

美玉自矜頻獻璞,真金難與細披沙 。
['mei', 'yu', 'zi', 'jin', 'pin', 'xian', 'pu', 'zhen', 'jin', 'nan', 'yu', 'xi', 'pi', 'sha']

終須撰取新詩品,更比芙蓉出水花 。
['zhong', 'xu', 'zhuan', 'qu', 'xin', 'shi', 'pin', 'geng', 'bi', 'fu', 'rong', 'chu', 'shui', 'hua']


简体:
赠窦五判官
故旧相逢三两家,爱君兄弟有声华 。
文辉锦彩珠垂露,逸兴江天绮散霞 。
美玉自矜频献璞,真金难与细披沙 。
终须撰取新诗品,更比芙蓉出水花 。