当前位置: 首页 >> 王建 >> 宮詞一百首 七十二

宮詞一百首 七十二

宮詞一百首 七十二
作者: 王建
朝代:
宮詞一百首 七十二
拼音:
['gong', 'ci', 'yi', 'bai', 'shou', 'qi', 'shi', 'er']
宮花不共外花同,正月長生一半紅 。
['gong', 'hua', 'bu', 'gong', 'wai', 'hua', 'tong', 'zheng', 'yue', 'zhang', 'sheng', 'yi', 'ban', 'hong']

供御櫻桃看守別,直無鴉鵲到園中 。
['gong', 'yu', 'ying', 'tao', 'kan', 'shou', 'bie', 'zhi', 'wu', 'ya', 'que', 'dao', 'yuan', 'zhong']


简体:
宫词一百首 七十二
宫花不共外花同,正月长生一半红 。
供御樱桃看守别,直无鸦鹊到园中 。