当前位置: 首页 >> 王昌齡 >> 橫吹曲辭 出塞 二

橫吹曲辭 出塞 二

橫吹曲辭 出塞 二
作者: 王昌齡
朝代:
橫吹曲辭 出塞 二
拼音:
['heng', 'chui', 'qu', 'ci', 'chu', 'sai', 'er']
白花垣上望京師,黃河水流無盡時 。
['bai', 'hua', 'yuan', 'shang', 'wang', 'jing', 'shi', 'huang', 'he', 'shui', 'liu', 'wu', 'jin', 'shi']

窮秋曠野行人絕,馬首東來知是誰 。
['qiong', 'qiu', 'kuang', 'ye', 'xing', 'ren', 'jue', 'ma', 'shou', 'dong', 'lai', 'zhi', 'shi', 'shui']


简体:
横吹曲辞 出塞 二
白花垣上望京师,黄河水流无尽时 。
穷秋旷野行人绝,马首东来知是谁 。