当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 武后享清廟樂章十首 第七迎武舞

郊廟歌辭 武后享清廟樂章十首 第七迎武舞

郊廟歌辭 武后享清廟樂章十首 第七迎武舞
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 武后享清廟樂章十首 第七迎武舞
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'hou', 'xiang', 'qing', 'miao', 'le', 'zhang', 'shi', 'shou', 'di', 'qi', 'ying', 'wu', 'wu']
赫赫玄功被穹壤,皇皇至德洽生靈 。
['he', 'he', 'xuan', 'gong', 'bei', 'qiong', 'rang', 'huang', 'huang', 'zhi', 'de', 'qia', 'sheng', 'ling']

開基撥亂妖氛廓,佐命宣威海內清 。
['kai', 'ji', 'bo', 'luan', 'yao', 'fen', 'kuo', 'zuo', 'ming', 'xuan', 'wei', 'hai', 'nei', 'qing']


简体:
郊庙歌辞 武后享清庙乐章十首 第七迎武舞
赫赫玄功被穹壤,皇皇至德洽生灵 。
开基拨乱妖氛廓,佐命宣威海内清 。