当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 朝日樂章 雍和

郊廟歌辭 朝日樂章 雍和

郊廟歌辭 朝日樂章 雍和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 朝日樂章 雍和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'chao', 'ri', 'le', 'zhang', 'yong', 'he']
晨儀式薦,明祀惟光 。
['chen', 'yi', 'shi', 'jian', 'ming', 'si', 'wei', 'guang']

神物爰止,靈暉載揚 。
['shen', 'wu', 'yuan', 'zhi', 'ling', 'hui', 'zai', 'yang']

玄端肅事,紫幄興祥 。
['xuan', 'duan', 'su', 'shi', 'zi', 'wo', 'xing', 'xiang']

福履攸假,於昭允王 。
['fu', 'lv', 'you', 'jia', 'yu', 'zhao', 'yun', 'wang']


简体:
郊庙歌辞 朝日乐章 雍和
晨仪式荐,明祀惟光 。
神物爰止,灵晖载扬 。
玄端肃事,紫幄兴祥 。
福履攸假,于昭允王 。