当前位置: 首页 >> 後主煜 >> 輓辭 二

輓辭 二

輓辭 二
作者: 後主煜
朝代:
輓辭 二
拼音:
['wan', 'ci', 'er']
豔質同芳樹,浮危道略同 。
['yan', 'zhi', 'tong', 'fang', 'shu', 'fu', 'wei', 'dao', 'lve', 'tong']

正悲春落實,又苦雨傷叢 。
['zheng', 'bei', 'chun', 'luo', 'shi', 'you', 'ku', 'yu', 'shang', 'cong']

穠麗今何在?飄零事已空 。
['nong', 'li', 'jin', 'he', 'zai', 'piao', 'ling', 'shi', 'yi', 'kong']

沈沈無問處,千載謝東風 。
['shen', 'shen', 'wu', 'wen', 'chu', 'qian', 'zai', 'xie', 'dong', 'feng']


简体:
挽辞 二
艳质同芳树,浮危道略同 。
正悲春落实,又苦雨伤丛 。
秾丽今何在?飘零事已空 。
沈沈无问处,千载谢东风 。