当前位置: 首页 >> 明皇帝 >> 題梅妃畫真

題梅妃畫真

題梅妃畫真
作者: 明皇帝
朝代:
題梅妃畫真
拼音:
['ti', 'mei', 'fei', 'hua', 'zhen']
憶昔嬌妃在紫宸,鉛華不御得天真 。
['yi', 'xi', 'jiao', 'fei', 'zai', 'zi', 'chen', 'qian', 'hua', 'bu', 'yu', 'de', 'tian', 'zhen']

霜綃雖似當時態,爭奈嬌波不顧人 。
['shuang', 'xiao', 'sui', 'shi', 'dang', 'shi', 'tai', 'zheng', 'nai', 'jiao', 'bo', 'bu', 'gu', 'ren']


简体:
题梅妃画真
忆昔娇妃在紫宸,铅华不御得天真 。
霜绡虽似当时态,争奈娇波不顾人 。