当前位置: 首页 >> 張說 >> 五君詠五首 魏齊公元忠

五君詠五首 魏齊公元忠

五君詠五首 魏齊公元忠
作者: 張說
朝代:
五君詠五首 魏齊公元忠
拼音:
['wu', 'jun', 'yong', 'wu', 'shou', 'wei', 'qi', 'gong', 'yuan', 'zhong']
齊公生人表,逈天聞鶴唳 。
['qi', 'gong', 'sheng', 'ren', 'biao', 'jiong', 'tian', 'wen', 'he', 'li']

清論早揣摩,玄心晚超詣 。
['qing', 'lun', 'zao', 'chuai', 'mo', 'xuan', 'xin', 'wan', 'chao', 'yi']

入相廊廟靜,出軍沙漠霽 。
['ru', 'xiang', 'lang', 'miao', 'jing', 'chu', 'jun', 'sha', 'mo', 'ji']

見深呂祿憂,舉後陳平計 。
['jian', 'shen', 'lv', 'lu', 'you', 'ju', 'hou', 'chen', 'ping', 'ji']

甘心除君惡,足以報先帝 。
['gan', 'xin', 'chu', 'jun', 'e', 'zu', 'yi', 'bao', 'xian', 'di']


简体:
五君咏五首 魏齐公元忠
齐公生人表,迥天闻鹤唳 。
清论早揣摩,玄心晚超诣 。
入相廊庙静,出军沙漠霁 。
见深吕禄忧,举后陈平计 。
甘心除君恶,足以报先帝 。