当前位置: 首页 >> 陳子昂 >> 征東至淇門答宋十一參軍之問

征東至淇門答宋十一參軍之問

征東至淇門答宋十一參軍之問
作者: 陳子昂
朝代:
征東至淇門答宋十一參軍之問
拼音:
['zheng', 'dong', 'zhi', 'qi', 'men', 'da', 'song', 'shi', 'yi', 'can', 'jun', 'zhi', 'wen']
南星中大火,將子涉清淇 。
['nan', 'xing', 'zhong', 'da', 'huo', 'jiang', 'zi', 'she', 'qing', 'qi']

西林改微月,征斾空自持 。
['xi', 'lin', 'gai', 'wei', 'yue', 'zheng', 'pei', 'kong', 'zi', 'chi']

碧潭去已遠,瑤華折遺誰 。
['bi', 'tan', 'qu', 'yi', 'yuan', 'yao', 'hua', 'zhe', 'yi', 'shui']

若問遼陽戍,悠悠天際旗 。
['ruo', 'wen', 'liao', 'yang', 'shu', 'you', 'you', 'tian', 'ji', 'qi']


简体:
征东至淇门答宋十一参军之问
南星中大火,将子涉清淇 。
西林改微月,征斾空自持 。
碧潭去已远,瑶华折遗谁 。
若问辽阳戍,悠悠天际旗 。