当前位置: 首页 >> 陳子昂 >> 贈趙六貞固二首 二

贈趙六貞固二首 二

贈趙六貞固二首 二
作者: 陳子昂
朝代:
贈趙六貞固二首 二
拼音:
['zeng', 'zhao', 'liu', 'zhen', 'gu', 'er', 'shou', 'er']
赤螭媚其彩,婉孌蒼梧泉 。
['chi', 'chi', 'mei', 'qi', 'cai', 'wan', 'luan', 'cang', 'wu', 'quan']

昔者瑯琊子,躬耕亦慨然 。
['xi', 'zhe', 'lang', 'ya', 'zi', 'gong', 'geng', 'yi', 'kai', 'ran']

美人豈遐曠,之子乃前賢 。
['mei', 'ren', 'qi', 'xia', 'kuang', 'zhi', 'zi', 'nai', 'qian', 'xian']

良辰在何許,白日屢頹遷 。
['liang', 'chen', 'zai', 'he', 'xu', 'bai', 'ri', 'lv', 'tui', 'qian']

道心固微密,神用無留連 。
['dao', 'xin', 'gu', 'wei', 'mi', 'shen', 'yong', 'wu', 'liu', 'lian']

舒可彌宇宙,攬之不盈拳 。
['shu', 'ke', 'mi', 'yu', 'zhou', 'lan', 'zhi', 'bu', 'ying', 'quan']

蓬萊久蕪沒,金石徒精堅 。
['peng', 'lai', 'jiu', 'wu', 'mei', 'jin', 'shi', 'tu', 'jing', 'jian']

良寶委短褐,閑琴獨嬋娟 。
['liang', 'bao', 'wei', 'duan', 'he', 'xian', 'qin', 'du', 'chan', 'juan']


简体:
赠赵六贞固二首 二
赤螭媚其彩,婉娈苍梧泉 。
昔者琅琊子,躬耕亦慨然 。
美人岂遐旷,之子乃前贤 。
良辰在何许,白日屡颓迁 。
道心固微密,神用无留连 。
舒可弥宇宙,揽之不盈拳 。
蓬莱久芜没,金石徒精坚 。
良宝委短褐,闲琴独婵娟 。