当前位置: 首页 >> 徐彥伯 >> 儀坤廟樂章 金奏

儀坤廟樂章 金奏

儀坤廟樂章 金奏
作者: 徐彥伯
朝代:
儀坤廟樂章 金奏
拼音:
['yi', 'kun', 'miao', 'le', 'zhang', 'jin', 'zou']
陰靈效祉,軒曜降精 。
['yin', 'ling', 'xiao', 'zhi', 'xuan', 'yao', 'jiang', 'jing']

祥符淑氣,慶集柔明 。
['xiang', 'fu', 'shu', 'qi', 'qing', 'ji', 'rou', 'ming']

瑤俎既列,雕桐發聲 。
['yao', 'zu', 'ji', 'lie', 'diao', 'tong', 'fa', 'sheng']

徽猷永遠,比德皇英 。
['hui', 'you', 'yong', 'yuan', 'bi', 'de', 'huang', 'ying']


简体:
仪坤庙乐章 金奏
阴灵效祉,轩曜降精 。
祥符淑气,庆集柔明 。
瑶俎既列,雕桐发声 。
徽猷永远,比德皇英 。